Opis

Reprint „Elementarza” Mariana Falskiego z 1971 roku, który w różnych postaciach prawie przez sto lat towarzyszył pokoleniom siedmiolatków w ich pierwszej drodze do szkoły. Książka została starannie i pieczołowicie odtworzona na wzór wydania utrwalonego w pamięci prawie wszystkich dorosłych Polaków.

Elementarz opracowany został na podstawie metody wyrazowo-analitycznej, w której punkt wyjścia stanowił wyraz. Metoda wyrazowo-analityczna zakładała, że uczeń najpierw powinien objąć wzrokiem cały wyraz, pomijając dzielenie go na sylaby. Dopiero, gdy opatrzy się on z wyrazami, dochodzi do tego, że są one złożone z głosek i liter. W związku z tym w pierwszej części elementarza znajdują się teksty, w których litery ściśle odpowiadają głoskom. Teksty z wyrazami, których zapis różni się od wymowy – jako trudniejsze – trafiły do dalszej jego części.