Opis

Masa podkładowa pękająca to mleczna pasta powodująca siatkę nierównomiernych spękań wierzchniej farby akrylowej.Jest odpowiednikiem werniksu do spękań jednoskładnikowego.Suchym, miękkim i czystym pędzlem nałożyć masę podkładową na wybraną powierzchnię. Najlepiej dwie warstwy. Gdy tylko ostatnia warstwa Masy zacznie zasychać, będąc już tylko nieznacznie lepka, należy przystąpić do nakładania kolejnego koloru farby akrylowej, najlepiej kontrastowego do koloru, który znajduje się pod masą podkładową. Mocniejsze spękania można uzyskać, zmieniając kierunek pociągnięć pędzla, w stosunku do kierunku, w jakim nakładana była Masa podkładowa. Warstwa nowej farby na powierzchni ulegnie natychmiast spękaniu, odsłaniając barwę farby na spodzie. Pojemność 125 ml.