Opis

Arkusze egzaminacyjne „Teraz egzamin ósmoklasisty. Język angielski” zawierają sześć arkuszy przygotowanych na wzór arkuszy egzaminacyjnych CKE. NOWE WYDANIE zostało uaktualnione po egzaminie ósmoklasisty. Publikacja pozwala oswoić się z formą egzaminu, sprawdzić poziom przygotowania i wypracować skuteczne strategie egzaminacyjne poprzez:

  • przekrojowe zadania sprawdzające realizację podstawy programowej i umiejętności uczniów z zakresu rozumienia ze słuchu, znajomości funkcji językowych, rozumienia tekstów pisanych, znajomości środków językowych oraz tworzenia wypowiedzi pisemnych;

  • modelowe nagrania w formacie egzaminacyjnym do zadań na rozumienie ze słuchu i znajomość funkcji językowych czytane przez rodzimych użytkowników języka;

  • wskazówki, na co zwrócić uwagę przy rozwiązywaniu poszczególnych zadań;
  • klucz odpowiedzi do wszystkich zadań (zamkniętych i otwartych), pokazujący przykłady odpowiedzi poprawnych oraz odpowiedzi niepoprawnych;

  • szablon karty odpowiedzi do każdego arkusza.

 

Tytuł : Teraz egzamin ósmoklasisty. Język angielski

Autorzy: Jolanta Sochaczewska-Kuleta

Wydawca: Nowa Era

Liczba stron: 120

Format: 210 mm x 297 mm